Maailmanlaajuinen

Näkymät muuttuvasta maailmasta 2003

Irakin sodan nopeus ja vallitseva usko, että irakilaisilla on sen vuoksi parempi asema, ovat parantaneet vaatimattomasti Amerikan kuvaa. Mutta useimmissa maissa Yhdysvaltojen mielipiteet ovat selvästi alhaisemmat kuin vuosi sitten.


Vuosi Irakin sodan jälkeen

Vuosi Irakin sodan jälkeen tyytymättömyys Amerikkaan ja sen politiikkoihin on pikemminkin voimistunut kuin vähentynyt. Yhdysvaltojen mielipide Ranskassa ja Saksassa on nyt ainakin yhtä negatiivinen kuin sodan päätelmissä, ja Ison-Britannian näkemykset ovat selvästi kriittisempiä. Käsitys amerikkalaisesta yksipuolisuudesta on edelleen yleistä eurooppalaisissa ja muslimimaissa, ja Irakin sota on heikentänyt Amerikan uskottavuutta ulkomailla. Yhdysvaltain johtaman terrorismin vastaisen sodan motiiveista on paljon epäilyksiä, ja yhä suurempi osa eurooppalaisista haluaa ulkopolitiikka- ja turvallisuusjärjestelyjen olevan riippumattomia Yhdysvalloista. Koko Euroopassa on huomattavaa tukea sille, että Euroopan unionista tulee yhtä voimakas kuin Yhdysvallat.