• Tärkein
  • Uutiset
  • Ennätysosuus amerikkalaisista omistaa nyt älypuhelimia, heillä on kotilaajakaista

Ennätysosuus amerikkalaisista omistaa nyt älypuhelimia, heillä on kotilaajakaista

Nykyään lähes yhdeksän kymmenestä amerikkalaisesta on verkossa, noin puolet 2000-luvun alussa. Pew Research Center on kruunannut tämän trendin ja muutkin yli 15 vuoden ajan internetin ja tekniikan käyttöä koskevissa kyselyissä. Torstaina julkaistiin uusi tietolomake, joka päivitetään, kun keräämme uutta tietoa. Palvelut voivat olla yhden luukun palveluja kaikille, jotka etsivät tietoa digitaalisen tekniikan keskeisistä suuntauksista.


Tässä yhteydessä on neljä keskeistä suuntausta, jotka kuvaavat Yhdysvaltojen nykyistä teknologiamaisemaa.

1Noin kolme neljäsosaa amerikkalaisista (77%) omistaa nyt älypuhelimenMarraskuussa 2016 tehdyn Pew Research Center -tutkimuksen mukaan pienituloisten amerikkalaisten ja 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien omistustilanne on kasvanut voimakkaasti viime vuoden aikana. Älypuhelinten käyttöönotto on yli kaksinkertaistunut siitä lähtien, kun keskus aloitti kyselyn aiheesta 2011 : Tuona vuonna 35% amerikkalaisista ilmoitti omistavansa jonkinlaisen älypuhelimen.


Älypuhelimet ovat melkein kaikkialla nuorempien aikuisten keskuudessa, ja 92% 18--29-vuotiaista omistaa sellaisen. Mutta älypuhelinten omistajuuden kasvu on kuluneen vuoden aikana ollut erityisen voimakasta 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien amerikkalaisten keskuudessa. Lähes kolme neljäsosaa (74%) 50-64-vuotiaista amerikkalaisista on nyt älypuhelinten omistajia (16 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2015 verrattuna), samoin kuin 42% 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista (12 prosenttiyksikköä vuodesta 2015). Älypuhelinten omistaminen on lisääntynyt 12 prosentilla myös alle 30 000 dollaria vuodessa ansaitsevien kotitalouksien keskuudessa: 64% näistä pienituloisimmista amerikkalaisista omistaa nyt älypuhelimen.

2Vuosien 2013 ja 2015 välisen vähäisen laskun jälkeen amerikkalaisten osuus kotitalouksien laajakaistapalveluista kasvoi 6 prosenttiyksikköä vuonna 2016.Vuosina 2013--2015 amerikkalaisten osuus kotilaajakaistapalveluista laski hieman - 70 prosentista 67 prosenttiin. Mutta viime vuonna laajakaistan käyttöönottoasteet ovat palanneet ylöspäin. Marraskuusta 2016 lähtien lähes kolme neljäsosaa (73%) amerikkalaisista ilmoittaa, että heillä on laajakaistapalvelu kotona. Mutta vaikka laajakaistan käyttöönotto on kasvanut korkeimmalle tasolleen sen jälkeen, kun keskus aloitti tämän aiheen seuraamisen vuoden 2000 alussa, kaikki amerikkalaiset eivät ole jakaneet näitä voittoja. Esimerkiksi ne, jotka eivät ole valmistuneet lukiosta, ovat lähes kolme kertaa vähemmän kuin korkeakouluista valmistuneita laajakaistapalvelua kotona (34% vs. 91%). Laajakaistan käyttöönotto vaihtelee myös tekijöiden, kuten iän, kotitalouksien tulojen, maantieteellisen sijainnin sekä rodun ja etnisen taustan mukaan.

Vaikka laajakaistan käyttöönotto on ollut kasvussa, 12% amerikkalaisista sanoo olevansa 'älypuhelimesta riippuvaisia' online-pääsynsä suhteen - mikä tarkoittaa, että heillä on älypuhelin, mutta heiltä puuttuu perinteinen laajakaistapalvelu kotona. Älypuhelimista riippuvaisten amerikkalaisten osuus on kasvanut 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2013, ja älypuhelimista riippuvuus on erityisen voimakasta nuorten aikuisten, ei-valkoisten ja suhteellisen matalien kotitalouksien tulojen keskuudessa.3Lähes seitsemän kymmenestä amerikkalaisesta käyttää nyt sosiaalista mediaa.Kun keskus alkoi seurata sosiaalisen median käyttöönottoa vuonna 2005, vain 5% amerikkalaisista sanoi käyttäneensä näitä alustoja. Nykyään 69% Yhdysvaltain aikuisista on sosiaalisen median käyttäjiä. Sosiaalinen media on erityisen suosittu nuorempien aikuisten keskuudessa, sillä 86% 18--29-vuotiaista on sosiaalisen median käyttäjiä. Mutta huomattava enemmistö 30–49-vuotiaista (80%) ja 50–64-vuotiaista (64%) käyttää myös sosiaalista mediaa. Ainoastaan ​​noin kolmasosa (34%) 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista amerikkalaisista käyttää tällä hetkellä sosiaalista mediaa, mutta luku on kasvanut dramaattisesti viime vuosina: Viime vuonna vain noin joka kymmenes 65-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta amerikkalaisesta käytti sosiaalista mediaa.


4Puolet yleisöstä omistaa nyt taulutietokoneen.Vaikka tablet-tietokoneet ovat levinneet vähemmän kuin älypuhelimet, ne ovat myös yleistyneet hyvin lyhyessä ajassa. Kun keskus aloitti tablet-laitteiden omistajuuden seuraamisen vuonna 2010, vain 3% amerikkalaisista omisti jonkinlaisen tabletin. Luku on noussut 51 prosenttiin marraskuusta 2016.

Aiheeseen liittyvät julkaisut:


10 tietoa älypuhelimista

Kolmasosa amerikkalaisista asuu kotitaloudessa, jossa on vähintään kolme älypuhelinta