Tiede

Diagnoosin ero

Muotokuva 45%: sta yhdysvaltalaisista aikuisista, joilla on krooninen terveys


Kuinka tutkijat sitouttavat yleisön

Suurin osa tutkijoista (87%) pitää tärkeänä osallistua julkiseen keskusteluun. Lähes puolet käyttää sosiaalista mediaa keskustelemaan tai seuraamaan tiedettä, ja lähes neljännes blogi tieteestä ja tutkimuksesta.

Kuinka tutkijat sitoutuvat

Tutkijoilla on laaja yhteistyö muiden kuin asiantuntijoiden kanssa ja osa yhteyksistä luodaan sosiaalisen median ja blogien kautta. Lähes kaikki AAAS

Amerikkalaiset, politiikka ja tiede

Yleisön poliittiset näkemykset liittyvät vahvasti ilmastoon ja energiaan liittyviin asenteisiin, mutta ne ovat vähemmän tärkeitä biolääketieteeseen, elintarviketurvallisuuteen ja avaruuteen liittyvissä kysymyksissä.