Osa 5: Uutismedian uskottavuus

Yleisö suhtautuu edelleen skeptisesti suurten uutispisteiden raportointiin. Enintään kolmasosa sanoo voivansa uskoa 14 suurimman uutisjärjestön raportin kokonaan tai suurimmaksi osaksi.


Tiedotusvälineiden uskottavuutta koskevissa julkisissa näkemyksissä on tapahtunut vain vähän muutoksia vuodesta 1990 lähtien. Useiden uutisjärjestöjen uskottavuusluokituksissa on kuitenkin tapahtunut merkittävää heikkenemistä 1990-luvun lopulta lähtien.

Esimerkiksi vuodesta 1998 lähtien ABC News, CBS News ja NBC News ovat kaikki nähneet huomattavaa prosenttiosuuden laskua sanoen uskovansa kaikesta tai suurimmasta osasta sanojaan (niiden joukossa, jotka sanovat voivansa arvioida näitä organisaatioita). Tällä hetkellä noin kaksi kymmenestä kertoo uskovansa kaiken tai suurimman osan ABC Newsin (21%), CBS Newsin (21%) ja NBC Newsin (20%) tiedoista - vuonna 1998 noin kolme kymmenestä.

Pidemmän aikavälin lasku näkyy myös eri mediaryhmissä. Esimerkiksi vuodesta 1998 CNN ja Wall Street Journal ovat kokeneet kaksinumeroisen prosenttiosuuden laskun sanoen voivansa uskoa koko raportin tai suurimman osan (luokitus neljä asteikolla yhdestä neljään). Tällä hetkellä 29% sanoo voivansa uskoa CNN: n koko raportin tai suurimman osan siitä ja 25% sanoo saman Wall Street Journalista.

Fox Newsin (tänään 27%) ja 60 minuutin (33%) uskottavuusluokitukset ovat osoittaneet vähemmän muutoksia viime vuosikymmenen aikana. Ja NPR on ainoa uutisorganisaatio, jonka uskottavuusluokka on parantunut vuodesta 1998 lähtien - 28% antaa sille parhaimman arvosanan verrattuna tusinan vuotta sitten 19%: iin.


Kansallisilla sanomalehdillä pärjätään suhteellisen huonosti, kun on kyse yleisön käsityksestä median uskottavuudesta. Vain kaksi kymmenestä (20%) niistä, jotka tarjoavat luokituksen New York Timesille, sanovat voivansa uskoa kaiken tai suurimman osan siitä, mitä siinä sanotaan, ja vain 17% sanoo saman USA Todaysta. Nämä luvut ovat vaihdelleet vain vähän vuodesta 2004. Paikalliset päivittäiset sanomalehdet nähdään pääosin samalla tavalla (21% saa korkeimman uskottavuusluokituksen).Suurin osa antaa jokaiselle kyselyyn osallistuneelle uutisjärjestölle uskottavuusluokituksen kolme tai neljä nelipisteasteikossa. Suhteellisen pienet prosenttiosuudet antavat organisaatioille yhden - mikä tarkoittaa, että ne eivät voi uskoa 'melkein mitään' siitä, mitä uutisjärjestö raportoi.


Puolueelliset aukot uskottavuusluokituksissa

Republikaanit ovat pitkään suhtautuneet mediaan skeptisemmin kuin demokraatit, ja tämä näkyy edelleen yksittäisten uutispisteiden uskottavuusluokituksissa. Republikaanit ilmaisevat huomattavasti vähemmän luottamusta kuin demokraatit useimmissa tärkeimmissä myyntipisteissä. Fox News Channel erottuu ainoana uutisjärjestönä, jota enemmän republikaaneja kuin demokraatteja pitää erittäin uskottavina.

Demokraatit ovat vähintään kaksi kertaa todennäköisempiä kuin republikaanit, jotka antavat korkeimmat uskottavuusluokitukset CNN: lle, NPR: lle, MSNBC: lle ja New York Timesille.


Noin neljä kymmenestä (41%) republikaanien mukaan he uskovat kaiken tai suurimman osan Fox News Channelin sanomasta, ylivoimaisesti korkeimman republikaanien tarjoaman uskottavuusluokituksen. Sitä vastoin 21% demokraateista antaa Fox Newsille uskottavuuden arvosanaksi neljä, mikä on alhaisin arvio, jonka demokraatit ovat antaneet mille tahansa myyntipisteelle.

Paikalliset TV-uutiset, Wall Street Journal ja USA Today saavat suunnilleen samat luokitukset republikaaneilta ja demokraateilta. Esimerkiksi 28% republikaaneista ja 33% demokraateista sanoo uskovansa kaiken tai suurimman osan siitä, mitä Wall Street Journal sanoo.

Kaapeliuutiskanavien uskottavuusluokkien aukkojen kasvu

Viime vuosina erot demokraattien ja republikaanien välillä ovat kasvaneet arvioitaessa kaapeliuutisten uskottavuutta. Vuonna 2000 noin yhtä suuri prosenttiosuus kummastakin sanoi voivansa uskoa kaiken tai suurimman osan Fox Newsin sanoista (26% republikaaneja, 27% demokraatteja). Siitä lähtien Fox Newsin uskottavuusluokitus republikaanien keskuudessa on noussut (nyt 41%). Tämän seurauksena Fox Newsin uskottavuusluokituksissa on nyt 20 pisteen puolueellinen ero.


Republikaanien uskottavuusluokitukset MSNBC: lle ovat laskeneet viime vuosikymmenen aikana 24 prosentista vuonna 2000 nykyiseen 13 prosenttiin. Demokraattien luokitukset ovat muuttuneet vain vähän tänä aikana (nyt 34%). Tämän seurauksena puolueelliset erot MSNBC: n uskottavuudessa (21 pistettä) ovat yhtä suuret kuin Fox Newsin.


Vastaavasti CNN: n uskottavuuden käsityksissä on huomattava puolueellinen jakauma; 19% republikaaneista sanoo uskovansa kaiken tai suurimmaksi osaksi CNN: ssä näkemänsä tai kuulemansa, kun taas demokraatit 40%.